[Usunięcie kolizji przebiegu sieci uzbrojenia terenu z inwestycją dotyczącą linii kolejowej] - Art. 9oa. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9oa. - [Usunięcie kolizji przebiegu sieci uzbrojenia terenu z inwestycją dotyczącą linii kolejowej] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9oa.  5 [Usunięcie kolizji przebiegu sieci uzbrojenia terenu z inwestycją dotyczącą linii kolejowej]
1. 
Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji przebiegu sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku PLK S.A., CPK lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. 
Brak uzgodnienia w terminie określonym w ust. 1 oznacza zgodę na usunięcie kolizji w sposób i na warunkach zaproponowanych przez PLK S.A., CPK lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.
5 Art. 9oa zmieniony przez art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 października 2022 r.