[Zakaz wzajemnego udzielania pożyczek] - Art. 9mj. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9mj. - [Zakaz wzajemnego udzielania pożyczek] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  9mj.  [Zakaz wzajemnego udzielania pożyczek]
1. 
Zarządca nie może udzielać pożyczek przewoźnikowi kolejowemu.
2. 
Przewoźnik kolejowy nie może udzielać pożyczek zarządcy.
3. 
Podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może udzielać pożyczek zarządcy wchodzącemu w skład tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.
4. 
Podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo może udzielać pożyczek innemu niż zarządca podmiotowi wchodzącemu w skład tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, wypłacać je i zapewniać ich obsługę wyłącznie w oparciu o stawki rynkowe i w sposób odzwierciedlający indywidualny profil ryzyka tego podmiotu.