[Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego] - Art. 9mc. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9mc. - [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9mc.  [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego]
1. 
Te same osoby nie mogą:
1)
pełnić jednocześnie u zarządcy i przewoźnika kolejowego funkcji członka:
a)
zarządu,
b)
rady nadzorczej;
2)
zajmować stanowisk kierowniczych u zarządcy i przewoźnika kolejowego wchodzących w skład tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.
2. 
Funkcji członka zarządu zarządcy nie może pełnić osoba, która jednocześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej podmiotu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz sprawującego kontrolę nad zarządcą i przewoźnikiem kolejowym wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa.
3. 
Członkowie zarządu przewoźnika kolejowego nie mogą zajmować stanowisk kierowniczych właściwych w zakresie funkcji podstawowych.