[Zwolnienie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego] - Art. 8. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Zwolnienie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  8.  [Zwolnienie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego]

Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.