[Umowa zbiorowa] - Art. 25w. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25w. - [Umowa zbiorowa] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  25w.  [Umowa zbiorowa]

W zakresie uregulowanym w Umowie zbiorowej, o której mowa w art. 25u ust. 1, nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, chyba że przepisy te są korzystniejsze dla pracownika.