[Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w pracach sektorowej grupy jednostek notyfikowanych] - Art. 25id. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25id. - [Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w pracach sektorowej grupy jednostek notyfikowanych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  25id.  [Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w pracach sektorowej grupy jednostek notyfikowanych]

Jednostki notyfikowane są obowiązane uczestniczyć w pracach sektorowej grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej przez Komisję Europejską.