[Zakaz powiązania wynagrodzenia z liczbą wykonanych ocen zgodności oraz ich wynikami] - Art. 25ib. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25ib. - [Zakaz powiązania wynagrodzenia z liczbą wykonanych ocen zgodności oraz ich wynikami] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  25ib.  [Zakaz powiązania wynagrodzenia z liczbą wykonanych ocen zgodności oraz ich wynikami]

Wynagrodzenie kierownictwa jednostki notyfikowanej oraz jej pracowników wykonujących ocenę zgodności nie może być uzależnione od liczby wykonanych ocen zgodności ani od wyników tych ocen.