[Sukcesja administracyjna uprawnień] - Art. 23h. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 23h. - [Sukcesja administracyjna uprawnień] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  23h.  [Sukcesja administracyjna uprawnień]

W przypadku zmiany dysponenta nowy dysponent wstępuje w prawa i obowiązki podmiotu, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, z chwilą wpisania go do europejskiego rejestru pojazdów kolejowych (EVR) jako dysponenta.