[Załączniki do wniosku o wydane zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu] - Art. 23e. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 23e. - [Załączniki do wniosku o wydane zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  23e.  [Załączniki do wniosku o wydane zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu]

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku, o którym mowa w art. 23b ust. 2, określa pkt 18 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545.