[Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru] - Art. 22aa. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 22aa. - [Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  22aa.  [Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru]
1. 
Prezes UTK prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
2. 
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
3. 
Prezes UTK wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.