[Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego wobec Prezesa UTK - rozpoczęcie przewozów na zmienionych warunkach, zmiany... - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 18bd. - [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego wobec Prezesa UTK - rozpoczęcie przewozów na zmienionych warunkach, zmiany dotyczące kategorii zawodowej pracowników lub typów użytkowanych pojazdów] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  18bd.  [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego wobec Prezesa UTK - rozpoczęcie przewozów na zmienionych warunkach, zmiany dotyczące kategorii zawodowej pracowników lub typów użytkowanych pojazdów]
1. 
Przewoźnik kolejowy informuje Prezesa UTK, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o planowanym rozpoczęciu przewozów na zmienionych warunkach dotyczących rodzaju i zakresu działalności.
2. 
Przewoźnik kolejowy informuje Prezesa UTK o znaczących zmianach dotyczących kategorii zawodowej pracowników lub typów użytkowanych pojazdów w terminie 7 dni od daty zakończenia procesu oceny znaczenia zmiany.