[Licencja maszynisty i świadectwo maszynisty] - Art. 18. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Licencja maszynisty i świadectwo maszynisty] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  18.  [Licencja maszynisty i świadectwo maszynisty]
1. 
Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty.
2. 
Z obowiązku uzyskania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty zwolnieni są prowadzący pojazdy kolejowe:
1)
po drogach kolejowych, o których mowa w art. 17e ust. 2;
2)
specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych;
3)
po liniach metra.