[Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego po poważnym wypadku] - Art. 17aa. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 17aa. - [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego po poważnym wypadku] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17aa.  [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego po poważnym wypadku]

Po poważnym wypadku przewoźnik kolejowy zapewnia pomoc rodzinom ofiar śmiertelnych tego wypadku oraz osobom ciężko w nim rannym, będącym pasażerami pociągu uruchomionego przez tego przewoźnika kolejowego, i ich rodzinom przez informowanie o:

1)
procedurach dochodzenia roszczeń na mocy prawa unijnego;
2)
możliwości skorzystania z pomocy psychologa na koszt przewoźnika kolejowego.