[Rzecznik jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich] - Art. 16c. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 16c. - [Rzecznik jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  16c.  [Rzecznik jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich]

Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.