[Urząd Transportu Kolejowego] - Art. 12. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Urząd Transportu Kolejowego] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  12.  [Urząd Transportu Kolejowego]
1. 
Prezes UTK wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Transportu Kolejowego.
2. 
W skład Urzędu Transportu Kolejowego wchodzą oddziały terenowe.
3. 
Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze zarządzenia, statut określający organizację Urzędu Transportu Kolejowego oraz siedziby oddziałów terenowych.
4. 
Szczegółową organizację oraz podział zadań w Urzędzie Transportu Kolejowego określa Prezes UTK w regulaminie organizacyjnym.