Art. 5b. - [Licencja w zakresie przewozu osób i pośrednictwa] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.728 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  5b.  [Licencja w zakresie przewozu osób i pośrednictwa]
1. 
Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
1)
samochodem osobowym,
2)
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
3)
taksówką

- wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

2. 
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie:
1)
rzeczy,
2)
osób

- wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

3. 
Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
4. 
Licencja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.