[Obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji] - Art. 33a. - Transport drogowy. - Dz.U.2022.180 t.j. - OpenLEX

Art. 33a. - [Obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.180 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  33a.  [Obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji]

W razie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego, podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 i 2, ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, przez okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać przewóz drogowy.