Art. 4. - Traktat Północnoatlantycki. Waszyngton.1949.04.04. - Dz.U.2000.87.970 - OpenLEX

Art. 4. - Traktat Północnoatlantycki. Waszyngton.1949.04.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.87.970

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 1999 r.
Artykuł  4

Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.