Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.55.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 maja 1921 r.
w przedmiocie terytorialnego podziału województw Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego na obwody Inspekcji Pracy.

Na podstawie art. art. 3 i 5 ustawy z d. 2 marca 1920 r. (Dz. Ust. № 23, poz. 125, 1920 r.) oraz §§ 1, 2 i 3 ustawy z d. 17 czerwca 1883 r. (Dz. P. P. 117) o ustanowieniu inspektorów przemysłowych zarządza się w wykonaniu wskazanych ustaw co następuje:
Art.  1.

Na terytorjum województw Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego ustala się następujące obwody Inspekcji Pracy:

L. p. Obw.

Siedziba Obwodu

Powiaty wchodzące w skład Obwodu

42

Kraków

Kraków miasto

" powiat

Podgórze powiat

Wieliczka

Bochnia

Chrzanów

43

Kraków

Biała

Oświęcim

Żywiec

Wadowice

Myślenice

44

Tarnów

Tarnów

Brzesko

Pilzno

Dąbrowa

Mielec Ropczyce

45

Nowy-Sącz

Nowy-Sącz

Limanowa

Nowy Targ

Grybów

Gorlice

Jasło

46

Rzeszów

Rzeszów

Łańcut

Przeworsk

Nisko

Tarnobrzeg

Kolbuszowa

Strzyżów

47

Przemyśl

Przemyśl

Cieszanów

Jarosław

Jaworów

Mościska

Dobromil

Krosno

Brzozów

48

Drohobycz

Drohobycz

Sambor

Rudki

Stary Sambor

Lisko

Sanok

49

Lwów

Lwów miasto

" powiat

Gródek Jagielloński

Bóbrka

Żółkiew

Rawa-Ruska

Sokal

50

Tarnopol

Tarnopol

Trembowla

Buczacz

Skałat

Zbaraż

Husiatyn

Czortków

Zaleszczyki

Boszczów

51

Złoczów

Złoczów

Brody

Zborów

Kamionka

Strumiłłowa

Radziechów

Przemyślany

Brzeźany

Podhajce

52

Stanisławów

Stanisiawów

Kosów

Peczeniżyn

Tłumacz Kołomyja

Bohorodczany

Horodenka

Nadworna

Śniatyn

53

Stryj

Stryj

Żydaczów

Skole

Dolina

Kałusz

Turka

Rohatyn

Art.  2.

Inspektorzy pracy w miastach wojewódzkich Krakowie, Lwowie (dla województwa Lwowskiego oraz Tarnopolskiego) i Stanisławowie oprócz bezpośrednich czynności w swoich obwodach czuwają nad uzgodnieniem i ujednostajnieniem działalności inspektorów pracy na terytorjum województwa.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1921 r.