§ 4. - Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.35.178

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1989 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.