§ 2. - Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.35.178

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1989 r.
§  2. 1
Wykaz izb skarbowych, ich siedziby oraz terytorialny zasięg działania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1989 r. (Dz.U.89.49.277) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1989 r.