§ 1. - Terminy składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1574

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.
§  1.
Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru składa się w terminie:
1)
w przypadku roślin rolniczych:
a)
ozimych:
rzepaku lub wyki kosmatej - od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia,
jęczmienia lub owsa - od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia,
pozostałych - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia,
b)
zbożowych jarych, z wyłączeniem kukurydzy - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
c)
pastewnych lub ziemniaka - od dnia 16 października do dnia 15 grudnia,
d)
pozostałych - od dnia 21 października do dnia 20 grudnia;
2)
w przypadku roślin warzywnych:
a)
odmian zimujących cebuli - od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca,
b)
czosnku (formy ozime) lub sałaty do uprawy pod osłonami - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,
c)
uprawianych pod osłonami - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
d)
uprawianych w gruncie - od dnia 21 września do dnia 20 grudnia;
3)
w przypadku roślin sadowniczych - od dnia 21 października do dnia 20 grudnia.