§ 2. - Terminy składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.15.137

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.