§ 3. - Terminy płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1959 r. i zaliczek na te składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.64.313

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1958 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.