Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.273

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie terminów do składania wykazów z art. 48 oraz zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy z dnia 16 lipca 1920 (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550) o państwowym podatku dochodowym i majątkowym.

Na podstawie części 2 art. 112 ustawy z dnia 16 lipca 1920 o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550) zarządza się co następuje:
§  1. Na rok 1922 przesuwa się odroczony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 12, poz. 112) termin do składania zeznań o dochodzie w myśl art. 50 ustawy z dnia 16 lipca 1920 (Dz. U. R. P. № 82 poz. 550) o państwowym podatku dochodowym dla osób fizycznych z dnia 1 maja na dzień 1 lipca.

Dla osób prawnych utrzymuje się w mocy termin, oznaczony wspomnianem rozporządzeniem na dzień 1 sierpnia.

§  2. Na rok 1922 zawiesza się obowiązek składania wykazów z art. 48 powołanej ustawy.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.