Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.218.1842

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2005 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.