Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.218.1842

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2005 r.
§  1. Rozporządzenie określa inny niż określony w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług termin zapłaty podatku z tytułu importu towarów oraz warunki stosowania tego terminu.