Termin zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.31.131

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1978 r.

USTAWA
z dnia 21 grudnia 1978 r.
o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kadencję ławników ludowych, czynnych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przedłuża się o dwa lata kalendarzowe.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.