§ 3. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w... - Dz.U.1950.20.178 - OpenLEX

§ 3. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.20.178

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1950 r.
§  3.
Osoby, określone w § 2, które odpowiadają jedynie warunkom określonym w pkt 1 i 2 tego paragrafu - obowiązane są w celu uzyskania dyplomu dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. wszystkich warunków, wymaganych do ukończenia studiów na danym wydziale.