§ 2. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w... - Dz.U.1950.20.178 - OpenLEX

§ 2. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.20.178

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1950 r.
§  2.
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których nie obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązkowych wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk oraz
3)
złożyły co najmniej połowę egzaminów wymaganych do ukończenia studiów na danym kierunku studiów

- obowiązane są w celu uzyskania dyplomu dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. wszystkich warunków wymaganych do ukończenia studiów na danym wydziale.