§ 9. - Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.205

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.
§  9.
1.
Studenci IV-go roku studiów wydziałów humanistycznych, prawnych, rolnych i leśnych, studiujący w roku akademickim 1950/1951 według dawnych przepisów, obowiązani są w celu uzyskania dyplomu dopełnić wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r., o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są obowiązani do powtarzania IV-go roku studiów lub z powodu likwidacji studiów dawnego typu nie mogą go powtórzyć.
2.
Studenci IV-go roku studiów wydziałów matematyczno-przyrodniczych i weterynaryjnych na uniwersytetach oraz studenci IV-go roku studiów na politechnikach, studiujący w roku akademickim 1950/51 według dawnych przepisów, obowiązani są w celu uzyskania dyplomu dopełnić wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu w terminie do dnia 30 czerwca 1952 r.