§ 5. - Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.205

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.
§  5.
Osoby, określone w § 4, studiujące na tych kierunkach studiów, na których została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów, mają prawo uzyskać dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, o ile w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. dopełnią warunków wymaganych do ukończenia danego kierunku studiów zgodnie z programem, według którego odbywały studia, z wyjątkiem złożenia pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.