§ 4. - Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.205

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.
§  4.
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których nie obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązujących wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk oraz
3)
złożyły mniej niż połowę egzaminów wymaganych do uzyskania dyplomu,

obowiązane są w celu uzyskania dyplomu według dawnego toku studiów dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu na danym wydziale.