§ 3. - Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.205

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.
§  3.
Osoby, określone w §§ 1 i 2, które mają prawo ubiegać się o dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, obowiązane są dopełnić w terminie do dnia 30 czerwca 1951 r. wszystkich warunków wymaganych do ukończenia danego kierunku zgodnie z programem, według którego odbywały studia, jednak bez obowiązku składania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.