§ 1. - Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.205

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.
§  1.
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązujących wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk,
3)
złożyły egzaminy roczne

i w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. bądź w innym terminie uzyskanym na podstawie indywidualnego odroczenia nie dopełniły pozostałych warunków wymaganych do uzyskania dyplomu na danym wydziale, mogą ubiegać się o dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, o ile na danym kierunku studiów została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów.