Termin rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.67.422

Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 sierpnia 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych.

Na podstawie art. 10 ustęp 1 ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego (Dz. U. R. P. Nr . 27, poz. 203) zarządzam co następuje:
Dzień 1 września 1935 r. oznacza się jako termin rozpoczęcia prac następujących komisyj klasyfikacyjnych:
1)
Głównej Komisji Klasyfikacyjnej przy Ministerstwie Skarbu w Warszawie,
2)
wojewódzkich komisyj klasyfikacyjnych w województwach białostockiem, krakowskiem, lwowskiem, nowogródzkiem, poleskiem, pomorskiem, poznańskiem, śląskiem, stanisławowskiem, tarnopolskiem, wileńskiem i wołyńskiem,
3) 1
powiatowych komisyj klasyfikacyjnych we wszystkich powiatach w województwach nowogródzkiem, poleskiem, śląskiem, stanisławowskiem, wileńskiem i wołyńskiem, oraz powiatach Białystok, Bielsk Podlaski, Grodno, Sokółka i Wołkowysk w województwie białostockiem, w powiatach Biała, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa, Jasło, Kraków, Mielec, Ropczyce, Tarnów i Wadowice w województwie krakowskiem, w powiatach Brzozów, Gródek Jagielloński, Jarosław, Krosno, Lubaczów, Mościska, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Rudki, Rawa Ruska, Sambor, Sanok, Sokal, Tarnobrzeg i Żółkiew w województwie lwowskiem, w powiatach Brodnica, Chełmno, Działdowo, Grudziądz, Lubawa, Sępolno, Tczew, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, oraz w powiecie morskim w województwie pomorskiem, w powiatach Bydgoszcz, Chodzież, Gniezno, Inowrocław, Jarocin, Kępno, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Mogilno, Oborniki, Ostrów, Poznań, Rawicz, Śrem, Środa, Szamotuły, Wągrowiec, Września i Wyrzysk w województwie poznańskiem, oraz w powiatach Brzeżany, Czortków, Kopyczyńce, Przemyślany, Trembowla, Zaleszczyki i Zbaraż w województwie tarnopolskiem.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Skarbu o sprostowaniu błędu z dnia 9 grudnia 1935 r. (Dz.U.36.2.7).