§ 7. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  7. 
Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwotę środków podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, o której mowa w § 6 ust. 2, w najbliższym terminie odprowadzania składek z dniem, w którym decyzja, z której wynika nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, stała się ostateczna.