Termin czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów. - Dz.U.1920.37.214 - OpenLEX

Termin czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.37.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 20 marca 1920 r.
w przedmiocie terminu czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.

W myśl art. 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1920 r. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów, termin wolności dla przedmiotów, objętych art. 1 wzmiankowanego rozporządzenia, z wyjątkiem maszyn i narzędzi rolniczych, części maszyn rolniczych i worków, określa się do dnia 10 lipca 1920 r. Termin zawieszenia cła dla maszyn i narzędzi rolniczych (poz. 167 C. p. 1, 2, 3, 4 Taryfy Celnej) oraz części maszyn rolniczych (poz. 167 C. p. 6 Taryfy Celnej) określa się do dnia 10 października 1920 r., termin dla worków wszelkich (poz. 191 i poz. 177 p. 5 d. I) do dnia 10 maja 1920 r.
Warszawa, dnia 20 marca 1920 r.