Art. 46. - Terenowe organy jednolitej władzy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.14.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  46.
1.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Termin wejścia w życie art. 36 ust. 1 w stosunku do poszczególnych kategorii władz, wymienionych w tym przepisie, określą przepisy, wydane na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1.