Art. 4. - Terenowe organy jednolitej władzy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.14.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  4.

Rady narodowe utrzymują stałą więź z masami pracującymi i wszechstronnie wykorzystują ich inicjatywę, w szczególności przez rozpatrywanie postulatów, życzeń i zażaleń ludności, przez przyciąganie obywateli do współpracy w komisjach i do udziału w masowych akcjach społecznych, przez odbywanie publicznych posiedzeń i przez składanie publicznych sprawozdań z działalności rad narodowych.