Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.41.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1931 r.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.