§ 9. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  9.
Opłaty, uiszczane przez nadawców za wydawane telegramy za pośrednictwem polskich państwowych urzędów radiotelegraficznych, oblicza się według podanych poniżej stawek taryfowych, których wysokość uzależniona jest od miejsca przeznaczenia telegramu (zagraniczne, krajowe), od języka w jakim telegram jest nadawany (tajny, jawny), wreszcie od ilości odbiorców, dla których telegram jest przeznaczony.
Taksa od wyrazu telegramu nadawanego
w języku tajnymw języku jawnym
Taksa zasadnicza zagraniczna od wyrazu35cent.17½cent.
Taksa uzupełniająca zagraniczna za każdy dodatkowy adres ponad pierwsze 4 od wyrazu7""
Taksa zasadnicza krajowa od wyrazu25gr.12½gr.
Taksa uzupełniająca krajowa za każdy dodatkowy adres ponad pierwsze 4 od wyrazu5""

Stawka zagraniczna znajduje zastosowanie w tych wypadkach, ody wszyscy lub część zgłoszonych odbiorców zamieszkuje poza granicami Polski, stawka krajowa-w tych wypadkach, gdy wszyscy bez wyjątku zgłoszeni odbiorcy zamieszkują w granicach Polski.

Stawka zasadnicza znajduje zastosowanie w tych wypadkach, gdy ilość odbiorców nie przekracza czterech; przy większej ilości odbiorców stawka zasadnicza odpowiednio zwiększa się.

Opłata za nadawany telegram nie może wynosić mniej, niż należność za 10 wyrazów według zastosowanej stawki.