§ 6. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  6.
Podanie o udzielenie zezwolenia na nadawanie telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia winno zawierać następujące dane:
a)
imię, nazwisko i adres osoby, względnie nazwę instytucji, która chce nadawać tego rodzaju telegramy,
b)
jakiego rodzaju wiadomości będą nadawane (polityczne, handlowe, giełdowe),
c)
w jakim języku będą pisane telegramy (tajnym czy jawnym) i o ile w jawnym, to w jakim mianowicie,
d)
jaką przypuszczalnie ilość słów zawierać będzie każdy komunikat,
e)
wyszczególnienie wszystkich odbiorców z podaniem ich nazwisk i miejsca zamieszkania,
f)
wyraz, względnie wyrazy umówione, któremi nadawca będzie się posługiwać w adresie komunikatów,
g)
dni i godziny, w których należy wydawać komunikaty,
h)
gdzie, o której godzinie i w jaki sposób (telefonicznie czy w urzędzie) nadawane będą komunikaty.