§ 2. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  2.
Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia nadawane są i wydawane bez podawania adresów poszczególnych odbiorców. W miejsce adresu bezpośrednio przed tekstem podawany jest wyraz, umówiony między nadawcą a odbiorcami.