§ 13. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  13.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.