§ 12. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  12.
Polska Agencja Telegraficzna, która korzysta z ulg przy nadawaniu zwykłych telegramów prasowych w obrocie wewnętrznym, korzysta z nich i przy wymianie telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia, a mianowicie:
a)
za wydawanie telegramów krajowych za pośrednictwem państwowych stacyj nadawczych od każdego adresu (niemniej jak za 4 adresy) i od każdego wyrazu, niezależnie od języka, po ....1 groszu
b)
za odbiór telegramów krajowych za pośrednictwem własnych stacyj odbiorczych PAT od wyrazu po 0,5 grosza
c)
za odbiór telegramów zagranicznych za pośrednictwem własnych stacyj odbiorczych PA T -a, niezależnie od kraju pochodzenia telegramu, od wyrazu po....4 grosze.

Za telegramy zagraniczne, nadawane za pośrednictwem państwowych stacyj nadawczych, obowiązują taryfy wskazane w § 9; za telegramy zagraniczne, odbierane za pośrednictwem państwowych stacyj odbiorczych, obowiązują taryfy wskazane w § 10, zmniejszone o 50%.