§ 1. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  1.
W myśl art. 9 Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej i art. 69 Międzynarodowego Regulaminu Telegraficznego z roku 1925 wprowadza się w wymianie telegraficznej krajowej i z państwami europejskiemi nowy rodzaj telegramów-"telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia".

Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia są to komunikaty telegraficzne, wydawane za pośrednictwem stacyj radjo-telegraficznych powszechnego użytku perjodycznie, w godzinach ściśle ustalonych przez nadawcą w porozumieniu z zarządem telegraficznym kraju nadania, i przeznaczone dla określonego grona odbiorców, zamieszkałych w różnych miejscowościach bądź w kraju, bądź zagranicą. Odbiorcy otrzymują pomienione telegramy bądź za pośrednictwem stacyj odbiorczych powszechnego użytku, bądź, za wiedzą i zgodą zarządu telegraficznego kraju przeznaczenia, bezpośrednio, posługując się własnemi stacjami odbiorczemi.