§ 9. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  9.
Składka za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli:
1)
poszkodowanemu lub ubezpieczonemu przysługuje świadczenie lub odszkodowanie z tego ubezpieczenia,
2)
składka pobrana zgodnie z § 5 ust. 3 i 5 jest niższa od składki ustalonej w taryfie za wykorzystany okres ubezpieczenia bez obniżki.