§ 6. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  6.
1.
Składka za ubezpieczenia może być jednorazowo opłacona za okres nie dłuższy niż jeden rok, licząc od dnia wpisanego do dowodu ubezpieczenia.
2.
Jeżeli składka została opłacona za okres krótszy niż pozostawanie pojazdu mechanicznego za granicą, przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu dodatkowej składki za faktyczny okres pozostawania pojazdu za granicą, z zachowaniem przepisów § 4.