§ 3. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  3.
1.
Ustala się taryfy składek:
1)
za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy wyjeździe na terytoria europejskich państw członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy wyjeździe na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji - stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Składkę za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych nie wymienionych w taryfie ustala TUiR "WARTA" przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną dla typu i rodzaju pojazdu pozycję taryfy składek.